HOME | MUSIC | VIDEOS | ALBUMS | HIP HOP | EPs |

Wave Rhyder – Duma Hlooho

 

Wave Rhyder – Duma Hlooho MP3 DOWNLOAD

Wave Rhyder – Duma Hlooho

Artist: Wave Rhyder 

Title: Duma Hlooho

Album: Manothi 

Genre: Amapiano

Released: 2024

Wave Rhyder, the talented South African singer-songwriter, has just dropped a brand-new single titled “Duma Hlooho“. This captivating song is the latest addition to his musical offerings in 2024 and is bound to become a favorite among fans and new listeners alike.

Duma Hlooho” stands out not only for its infectious rhythm and poignant lyrics but also as a highlight from Wave Rhyder‘s recent project, an album titled “Manothi“. The track showcases his unique blend of vocal flair and songwriting prowess that resonates well with the contemporary African music scene.

Produced by the skilled trio of Thato Molupe, Tseliso Monaheng, and Monamoli Mahlekele, “Duma Hlooho” features a rich tapestry of sounds that beautifully complement Wave Rhyder‘s expressive voice. The collaboration between these creative minds has birthed a song that encapsulates both the depth and diversity of African musical talent.

Listen And Download Duma Hlooho Mp3 Download by Wave Rhyder Below:-

DOWNLOAD MP3: Wave Rhyder – Duma Hlooho

Wave Rhyder Duma Hlooho Lyrics:
Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma)
Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma)

Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma)
Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma

Ba ntse ba ipotsa bare
Ntate Maqhubu o tla fihla neng
(banna ts’ehlana di pedi ee banna ke duma hlooho )

Ba ntse ba ipotsa bare
Ntate Maqhubu o tla fihla neng
(banna ts’ehlana di pedi ee banna ke duma hlooho )

Ke choose choose maikhethela
Hee ke di duma
Ke choose choose maikhethela
Hlooho ea duma

Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Hake sheba
(Banna)
Thoteng tsela
(Banna)
Ts’ehlana di pedi ee
Banna ke duma hlooho
(Banna ke duma)

Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma)
Ke duma hlooho
(Banna ke duma hlooho banna ke duma)

Thehang tsebe ke le qoqele
Maqhubu ngoana nake abuti towe oa ka Morija
Nkile ka jola le ngoanana oa ka Mafeteng
Eare ke le likamong tsa marato le eena ka kopana le ausi oa ka Leribe, Ha bo Linare

Pele le nkahlola e re ke qetele ho buoa le njudga hake qeta
Bo- nnete ba taba Neke ba rata ba le babeli hoba emong le emong o na na le mahlale a hae
Emong le emong o na na le mahlale a hae, a tseba moo a ka nts’oarang teng, hore ke ikutloe monate.

Hare se re ka ts’aba Modimo ra buoa nnete bo M’e re tla lumellana
Hore le lona le bapala karolo e kholo e kholo hore monna o thole a takalalitse, a hatile ka nqena a hatile ka nqane.

Neke ts’oere ngoana Makaoteng BIG MOMMA nts’oare ha monate, serame mpote ka morao, stufusa sa ka har’a lihlaba
Botle bo mahlong ne bo ts’abeha
Ha a mpona thabo ea hae e ne e khaphatseha
Lerato la hae lona ne le le letenya

Ka Leribe ha bo Linare ke ne ke ts’oere silender
Ene ke nete ha bare silender never gets tired unless the owner is careless
A re kena ke tla fella le uena
Lula ke tla Lula holim’a hao
Le grocery e ka fella khoeli kaofela re so ee mabenkeleng

Keha ke tla bona hore hai
Ha ntse ke re ke na le type ke ntse ke ithetsa
Hoba batho bana ha ba bopuoa kaho ts’oana emong le emong o na le melemo ea hae, ene re ka se e lekanye

Ke kopa le nkutloe le nkutloisise
Ha Kere ntho eo neng ke e etsa e ne e nepahetse, ke mpa Kere feela ntho tsena li na leho etsahala

Utloa hee na hlooho e luma hae fihla kae

Ka Labohlano (Kapa e ne le Moqebelo banna)
Ka le leng la matsatsi ke ha ke nka Kaota laka Kere ke mo isa ka hare ho toropo
toropo e kholo ea Maseru Ke mo nts’e li outu!
Athe ka lona letsatsi leno silender saka se theohile, le sona se tlile ka hare ho Maseru habo lishopo, mo sebe se etsoang ka lerato

Re sa lutse ka ha Mafafa hakere mahlo tloha hebanna Motho enoa ke enoa mona.
Kere ke ea itlhalosa mono ke hata maleme
Ka nako eo fahleo tsa bona se li fenne lifeisi
Se li sheneile sa ntoa e loana e le mahlo mafubelu

Hai Ntate Matorokisi, a ko re ke e cut-e mona ekare e tla ba telele haholo. Se le tla inahanela na ho etsahetse joang hahaha”

Spread the love

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *